Previous
Next

VỀ CHÚNG TÔI

BẠN KHÔNG BIẾT:

– Bắt đầu và triển khi bản vẽ của một dự án như thế nào?
– Hệ thống các thư viện sao cho được đầy đủ, tự động và tối ưu nhất?
– Kiểm tra các lỗi như thế nào và bắt đầu từ đâu?
– Tính toán các thông số như thế nào?
– Có phù hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn đang áp dụng hiện hành không?
– Trình tự kiểm tra hồ sơ của các sở ban ngành như thế nào ?
– “Quy trình, thủ tục” ra sao?
– Trình bày một bộ bản vẽ như thế nào là đầy đủ, quản lý toàn bộ bản vẽ như thế nào với quy mô 100 bản vẽ, 500 bản vẽ, 1000 bản vẽ?
– Làm sao để tối ưu nhất?
– Lập danh mục và in ấn sao nhanh nhất mà không phải mất nhiều thời gian sắp xếp bản vẽ?

– Hàng loạt các vấn đề mà bạn đang gặp phải trong quá trình tính toán thiết kế của Tư vấn thiết kế, cũng như trình bày bản vẽ thi công của các nhà thầu thi công, đồng thời cũng là vấn để kiểm tra kiểm soát của Chủ đầu tư.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CƠ ĐIỆN SAAC với phương chân HỌC phải HIỂU, NÓI ĐÚNG phải LÀM ĐÚNG.

Tất cả đều phải có cơ sở khoa học, thông tư, nghị định, quy chuẩn, tiêu chuẩn phù hợp.

CÁC KHÓA HỌC TẠI TRUNG TÂM

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN M&E

TRIỂN KHAI BẢN VẼ MEPF

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐHKK & TG

THIẾT KẾ HỆ THỐNG PCCC

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CTN

   

Đánh giá của học viên

Giá cả thì vừa phải, giảng viên tại trung tâm thì nhiệt tình, luôn giúp đỡ hết mình cho các học viên. Tôi thấy Trung Tâm Đào Tạo Cơ Điện SAAC là lựa chọn hợp lý cho bạn nào thích học về cơ điện.
Nguyễn Văn Chung
Giảng viên tại trung tâm thì nhiệt tình, luôn giúp đỡ hết mình cho các học viên. Tôi thấy Trung Tâm Đào Tạo Cơ Điện SAAC là nơi anh em cần hệ thống kiến thức.
Đỗ Như Mạnh