Nhắn tin qua Facebook Zalo: 0786.33.36.38
Hotline: 0786.33.36.38

Khuyến Học

Giới thiệu sách Khuyến Học – Tác giả Fukuzawa Yukichi

     Khuyến Học không phải là tác phẩm đồ sộ và sâu sắc nhất của ông nhưng lại là tác phẩm có ảnh hưởng sâu rộng nhất đến công chúng Nhật Bản. Khi mới đựơc in lần đầu, cuốn sách này có một số lượng ấn bản kỷ lục là 3,4 triệu bản, trong khi dân số Nhật Bản thời đó chỉ khoảng ba mươi lăm triệu người. Chỉ riêng điều đó đã cho thấy đây thực sự là cuốn sách gối đầu giường của mọi người dân Nhật trong thời kỳ Duy Tân. Kể từ năm 1942 đến năm 2000, riêng nhà xuất bản Iwanami Bunko cũng đã tái bản đến bảy mươi sáu lần.

     Trong cuốn sách này, Fukizawa Yukichi đề cập tinh thần cơ bản của con người và mục đích thực thụ của học vấn. Với các chương viết về sự bình đẳng, quyền con người, ý nghĩa của nền văn học mới, trách nhiệm của nhân dân và chính phủ trong một quốc gia pháp trị… khuyến học đã làm lay chuyển tâm lý người Nhật Bản dưới thời Minh Trị. Với tuyên ngôn “trời không tạo ra người đứng trên người và cũng không tạo ra người đứng dưới người”, Fukuzawa Yukichi đã gây kinh ngạc và bàng hoàng – như “không tin vào tai mình” – cho đa số người Nhật Bản vốn bị trói buộc bởi đẳng cấp, thân phận, quen phục tùng phó mặc và e sợ quan quyền suốt hàng trăm năm dưới chính thể phong kiến Mạc phủ. Ông khẳng định mọi người sinh ra đều bình đẳng và nếu có khác biệt là do trình độ học vấn.

     Về học vấn, Fukuzawa Yukichi phê phán lối học “từ chương” và nhấn mạnh Nhật Bản phải xây dựng nền học vấn dựa trên “thực tế”. Nền học vấn thực học phải gắn liền với cuộc sống hằng ngày, phải dựa trên tinh thần khoa học, tinh thần độc lập, tính thực dụng. Việc tiếp thu văn minh phương Tây phải có chọn lọc. Quan điểm xuyên suốt cuốn sách là “làm thế nào để bảo vệ nền độc lập Nhật Bản” trong bối cảnh các cường quốc phương Tây đang muốn biến toàn bộ châu Á thành thuộc địa.

Nội dung.

[01].Mục Lục
[02].Chương 01 Trời Không Tạo Ra Người Đứng Trên Người
[03].Chương 02 Người Chịu Thiệt Thòi Nhất Là Những Kẻ Vô Học
[04].Chương 03 Hun Đúc Nuôi Dưỡng Chí Khí Độc Lập Ra Sao
[05].Chương 04 Trách Nhiệm Của Người Đứng Trên Người
[06].Chương 05 Lòng Quả Cảm Của Người Sinh Ra Từ Đâu
[07].Chương 06 Luật Pháp Quý Giá Như Thế Nào
[08].Chương 07 Trách Nhiệm Của Quốc Dân
[09].Chương 08 Đừng Đánh Giá Người Khác Bằng Suy Xét Chủ Quan Của Mình
[10].Chương 09 Mục Đích Của Học Vấn Là Gì
[11].Chương 10 Hãy Sống Và Hy Vọng Ở Tương Lai
[12].Chương 11 Đẳng Cấp Địa Vị Đẻ Ra Các Chí Sĩ Ròm
[13].Chương 12 Cách Diễn Thuyết Có Hiệu Quả
[14].Chương 13 Tệ Hại Nhất Là Tham Lam
[15].Chương 14 Phải Luôn Xem Lại Tinh Thần Của Bản Thân
[16].Chương 15 Tiếp Thu Có Chọn Lọc Văn Minh Phương Tây
[17].Chương 16 Chạy Theo Độc Lập Vật Chất Sẽ Đánh Mất Độc Lập Tinh Thần
[18].Chương 17 Hết _ Bàn Về Sự Tín Nhiệm

Mời các bạn nghe sách.
Mục Lục
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17