LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 12/2023

ĐIỆN k31

Thiết kế hệ thống điện M&E Theo quy chuẩn - tiêu chuẩn

 • Lịch khai giảng: 23/12/2023
 • Thời khóa biểu:                 Thứ 7 (18h45-21h00)   Chiều CN (09H30-12H00)      
 • Thời lượng: 14-16 buổi
 • Số lượng: 09/15 học viên

SHOP - K26

Triển khai bản vẽ MEPF (Shopdrawing - Autocad)

 • Lịch khai giảng: 06/12/2023
 • Thời khóa biểu:                 Thứ 4 (18h45-21h00)       SÁNG CN (09H30-12H00)      
 • Thời lượng: 08-10 buổi
 • Số lượng: 07/15 học viên

AUTOCAD - k19

AUTOCAD CƠ BẢN FREE

 • Lịch khai giảng: 10/12/2023
 • Thời khóa biểu:                   Tối CN 18h30-21h00
 • Thời lượng: 04-06 buổi
 • Số lượng: 15/20 học viên